Ralat Dokumen Sebut Harga

25 Aug 2021 • Oleh Lembaga Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor untuk PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN KELOMPOK LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Dimaklumkan terdapat ralat dalam Dokumen Sebut Harga dalam muka surat seperti berikut:


Mukat Surat 1: Sebutharga adalah dipelawa kepada Syarikat Tempatan Negeri Selangor dipinda kepada Syarikat Tempatan


Sekian, terima kasih.


Unit Perolehan dan Aset

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor