Pindaan Tarikh Tutup Sebut Harga

2 Sep 2021 • Oleh Lembaga Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor untuk PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN KELOMPOK LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Dimaklumkan bahawa Tarikh Tutup Sebut Harga PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN KELOMPOK LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR - LPHS/SH/BP/21/04 yang dijadualkan pada 03 September 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari telah dipinda kepada 10 September 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari.

Sekian, terima kasih.

Urus Setia
Unit Perolehan dan Aset
Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor