Maklumat Tambahan

6 Sep 2021 • Oleh Lembaga Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor untuk PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN KELOMPOK LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Tuan/Puan,


Dimaklumkan bahawa maklumat tambahan telah dikemaskini dan dimuat naik ke ruangan Dokumen Sebut Harga bagi sebut harga ini.


Haruslan diingatkan bahawa maklumat yang dikemukakan hanyalah bertujuan untuk penyediaan tawaran harga yang lebih tepat dan munasabah daripada pihak tuan/puan bagi sebut harga ini dan maklumat tersebut TIDAK BOLEH disebarkan kepada mana-mana pihak lain tanpa kebenaran daripada pihak Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) secara bertulis atau digunakan bagi tujuan lain selain daripada yang dinyatakan.


Sekian, terima kasih.


Urusetia

Unit Perolehan dan Aset

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor

Tarikh: 06 September 2021