MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: ADDENDA NO.1 KEPADA DOKUMEN TENDER MPKj T 18/2021

20 Oct 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'STONE MASTIC ASPHALT' (SMA) DI SEBAHAGIAN JALAN 7/1 DAN MENURAP SEMULA JALAN SURADA 8/29 SEKSYEN 7, BANDAR BARU BANGI, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA

Dimaklumkan terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Tender MPKj T 18/2021.

Sila muat turun dokumen yang terlibat.

Sila nyatakan penerimaan Addenda No.1 ini dengan menandatangani dan mengembalikan Surat Pengesahan Penerimaan tersebut bersama-sama Dokumen Tender semasa tender ditutup kelak.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

Bahagian Bekalan dan Perolehan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Perbandaran Kajang