Cetak
MPKj T 18/2021

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'STONE MASTIC ASPHALT' (SMA) DI SEBAHAGIAN JALAN 7/1 DAN MENURAP SEMULA JALAN SURADA 8/29 SEKSYEN 7, BANDAR BARU BANGI, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA

Tarikh Tajuk  
20/10/2021 MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: ADDENDA NO.1 KEPADA DOKUMEN TENDER MPKj T 18/2021 Selanjutnya
21/10/2021 MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: RALAT KEPADA IKLAN TENDER MPKj T 18/2021 Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Kajang
No. Tender MPKj T 18/2021
Tarikh Iklan 1 Oct 2021 - 22 Oct 2021
Tarikh Jual 1 Oct 2021 - 22 Oct 2021
Tarikh Tutup 22 Oct 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Menggunakan perkhidmatan POS BERDAFTAR/ KURIER sahaja.
Alamat: Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kajang (Peti Sebutharga/ Tender), Aras Bawah, Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Harga Dokumen RM 150.00

Syarat Tender

Tawaran ini adalah dipelawa kepada
kontraktor-kontraktor yang memiliki Sijil
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK),
dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred,
kategori dan pengkhususan berkaitan dan memiliki Sijil Taraf Bumiputera
dari Bahagian Pembangunan Kontraktor dan
Usahawan (BPKU)
, atau syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
dalam bidang dan jenis pendaftaran yang berkaitan bagi perolehan yang
berkenaan. Kontraktor / syarikat juga perlu berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Selangor
dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja / perkhidmatan /
bekalan.DOKUMEN MEJA
TERKAWALPetender boleh merujuk Dokumen Meja
Terkawal di laman sesawang Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) di http://www.mpkj.gov.my/ms.Petender terlebih dahulu dikehendaki mendaftar secara atas talian di laman
sesawang
http://tender.selangor.gov.my dan Unit Perancang
Ekonomi Negeri (UPEN) sebelum membeli Dokumen Tawaran.Sila pastikan MAKLUMAT SYARIKAT (nombor telefon yang boleh dihubungi dan
email) di dalam Sistem Tender Online Selangor 2.0 DIKEMASKINI.Pembelian Dokumen Tawaran secara atas talian diwajibkan melampirkan salinan
resit asal bayaran semasa tarikh tutup tender. Resit tersebut hendaklah
dilampirkan di muka surat hadapan dokumen. Kegagalan berbuat demikian boleh
menyebabkan Dokumen Tawaran ditolak.Tempoh penjualan Dokumen Tawaran
adalah pada 1 OKTOBER 2021 HINGGA 22
OKTOBER 2021
. Dokumen Tawaran tidak akan dikeluarkan selepas dari tarikh
tersebut.TARIKH PENYERAHANDokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berlakri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan. Petender
hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan menggunakan perkhidmatan POS BERDAFTAR/ KURIER sahaja dan
memastikan Dokumen tersebut selamat tiba SEBELUM
atau PADA 22 OKTOBER 2021 (JUMAAT) JAM 12.00 TENGAHARI
di alamat:Yang DipertuaMajlis Perbandaran Kajang(Peti Sebutharga/ Tender)Aras Bawah, Bahagian Bekalan Dan PerolehanMenara MPKjJalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih43000 KajangSelangor Darul EhsanSebarang kelewatan yang timbul dalam
urusan tersebut tidak akan dilayan.LAWATAN TAPAKLawatan tapak adalah tidak diwajibkan. Namun begitu, Petender dinasihatkan
supaya melawat tapak projek sebelum mengemukakan tender bagi mengetahui lebih
lanjut mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan akibat
kesilapan dalam menentukan kaedah pembinaan atau menghargakan tender disebabkan
kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.Dalam hal ini, sekiranya
Petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, amalan penjarakan,
penggunaan ‘hand sanitizer’ dan pemakaian ‘face mask’ perlu dipatuhi seperti
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Majlis Keselamatan
Negara (MKN).

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis