MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: RALAT KEPADA IKLAN TENDER MPKj T 18/2021

21 Oct 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'STONE MASTIC ASPHALT' (SMA) DI SEBAHAGIAN JALAN 7/1 DAN MENURAP SEMULA JALAN SURADA 8/29 SEKSYEN 7, BANDAR BARU BANGI, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

MAKLUMAN / RALAT

 

Terdapat ralat kepada Iklan Tender yang telah dikeluarkan pada 1 Oktober 2021 iaitu seperti berikut:

 

1.  MPKj T 18/2021         Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Secara 'Stone Mastic Asphalt' (SMA) Di Sebahagian Jalan 7/1 Dan Menurap Semula Jalan Surada 8/29 Seksyen 7, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya

 

1.  Tarikh Penyerahan Dokumen

Dilanjutkan sehingga SEBELUM atau PADA 26 OKTOBER 2021 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI 

 

 

 

Bahagian Bekalan dan Perolehan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Perbandaran Kajang