MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: ADDENDA NO.1 KEPADA DOKUMEN SEBUTHARGA MPKj S 3/2022

13 Jan 2022 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk PANEL BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LORI & KENDERAAN PENGANGKUTAN BARANG MAJLIS PERBANDARAN KAJANG BAGI TEMPOH 1 TAHUN DENGAN PILIHAN LANJUTAN 1 TAHUN (1+1 TAHUN)

Dimaklumkan terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Sebutharga MPKj S 3/2022.

Sila muat turun dokumen yang terlibat.

Sila nyatakan penerimaan Addenda No.1 ini dengan menandatangani dan mengembalikan Surat Pengesahan Penerimaan tersebut bersama-sama Dokumen Sebutharga semasa sebutharga ditutup kelak.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

Bahagian Bekalan dan Perolehan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Perbandaran Kajang