ADDENDA NO.1

2 Jun 2022 • Oleh Jabatan Kerja Raya Sabak Bernam untuk KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAGAR KAWASAN DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) SABAK BERNAM, SELANGOR

NO. SEBUTHARGA : 37/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAGAR KAWASAN DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) SABAK BERNAM, SELANGOR

PERKARA : ADDENDA NO.1 - PINDAAN SENARAI KUANTITI MUKA SURAT 3 KEPADA 3A

KEPADA KONTRAKTOR YANG TELAH MEMBELI DOKUMEN INI DIKEHENDAKI MENGHUBUNGI JKR SABAK BERNAM IAITU EN. ZULHIZAT BIN KISMAN UNTUK MENDAPATKAN LAMPIRAN PINDAAN TERSEBUT SEKIRANYA MASIH BELUM DIHUBUNGI.

UNTUK MAKLUMAN TARIKH TUTUP MASIH SAMA IAITU PADA 08HB JUN 2022 (RABU)

SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI. SEKIAN, HARAP MAKLUM.