MAKLUMAN LAWATAN TAPAK

30 Jun 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN ANAK SUNGAI UDANG, DI TAMAN SRI SELAYANG BAGI TUJUAN TEBATAN BANJIR, MUKIM BATU, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN

Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN kepada PENAMA di dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) (CIDB)