Cetak
JPS/N/SEL/S/15/2022 (CP)

MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN ANAK SUNGAI UDANG, DI TAMAN SRI SELAYANG BAGI TUJUAN TEBATAN BANJIR, MUKIM BATU, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama NOOR AQILAH BINTI ABDUL HALIM
E-mel nooraqilah@waterselangor.gov.my
No. Tel 03-55447376
Jabatan Jabatan Pengairan Dan Saliran
Tarikh Tajuk  
30/06/2022 MAKLUMAN LAWATAN TAPAK Selanjutnya
13/07/2022 RALAT: Tarikh Pembelian Dokumen Tender Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Jabatan Pengairan dan Saliran
No. Tender JPS/N/SEL/S/15/2022 (CP)
Tarikh Iklan 30 Jun 2022 - 3 Aug 2022
Tarikh Jual 12 Jul 2022 - 2 Aug 2022
Tarikh Tutup 3 Aug 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar PETI TENDER, BAHAGIAN UKUR BAHAN & KONTRAK, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR, TINGKAT 5, BLOK PODIUM SELATAN, BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, 40626 SHAH ALAM, SELANGOR.
Tarikh & Masa Taklimat 7 Jul 2022 10:00
Alamat Taklimat LOBI, PEJABAT TANAH, DAERAH GOMBAK, BANDAR BARU SELAYANG, 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN.

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Kebenaran Khas
Harga Dokumen RM 180.00

Syarat Tender

 • Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunaan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)(CIDB) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini.
 • Gred: G4
 • Kategori : CE (pengkhususan : CE21 & CE36)
 • Kontraktor hendaklah berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPENS)

 

 • Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN untuk pembelian tender. 


 • Tempat Berkumpul dan Taklimat :  DI Lobi, Pejabat Tanah, Daerah Gombak, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
 • Koordinat Lokasi Tapak : (3.2406324 , 101.6721204) , Belakang Sekolah Kebangsaan (1) Taman Selayang.

 

 • Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa :

a) SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB - ASAL

b) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN CIDB - ASAL

c) SALINAN PENDAFTARAN UPENS

d) Surat Wakil yang ditandatangani oleh penama di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

e) Satu (1) SALINAN bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender

Kontraktor yang berminat boleh membeli secara atas talian dan mengambil dokumen tender di :

Kaunter Bhg. Ukur Bahan & Kontrak JPS Selangor, Tkt.5,Blok Podium Selatan, Bgn. SSAAS, 40626 Shah Alam, Selangor.

Mulai : 16 Jun 2022 hingga 06 Julai 2022

Masa : 9.00 pagi hingga 3.30 petang sahaja  

 • Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan pada waktu 9.00pagi hingga 3.30 petang sahaja. Salinan resit pembelian hendaklah dilampirkan semasa pengambilan dokumen tender. Sila patuhi SOP yang telah ditetapkan semasa proses pengambilan dokumen tender.  
 • Bayaran dokumen tender sebanyak RM180.00 hendaklah dibuat secara dalam talian melalui Sistem Tender Online Selangor sahaja. Bayaran tunai tidak akan diterima. 

 • Setelah pembayaran dibuat melalui dalam talian, dokumen tender boleh diambil di kaunter penjualan tender dengan membawa salinan dokumen seperti yang telah dinyatakan serta membawa bersama salinan resit pembayaran sebagai bukti pembayaran. 

 

 • Jabatan berhak untuk menolak sebarang tawaran petender yang dikemukakan sekiranya terdapat keraguan maklumat yang disertakan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
 • Dokumen yang telah lengkap seperti yang dinyatakan, hendaklah dihantar ke Peti Tender, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, Tingkat5, Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40626 Shah Alam, Selangor tidak lewat daripada JAM 12.00 TENGAHARI pada tarikh tutup yang telah dinyatakan.

 

Sekiranya tiada sebarang jawapan yang diterima selepas tempoh 150 hari dari tutup tawaran, maka tawaran adalah dianggap Tidak Berjaya.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Lobi, Pejabat Tanah, Daerah Gombak, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan Lokasi Tapak di belakang Sekolah Kebangsaan (1) Taman Selayang 7 Jul 2022 10:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
 • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

DAN

CE36 KERJA TANAH

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis