RALAT: Tarikh Pembelian Dokumen Tender

13 Jul 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN ANAK SUNGAI UDANG, DI TAMAN SRI SELAYANG BAGI TUJUAN TEBATAN BANJIR, MUKIM BATU, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN

Kontraktor yang berminat boleh membeli secara atas talian dan mengambil dokumen tender di :


Kaunter Bhg. Ukur Bahan & Kontrak JPS Selangor, Tkt.5,Blok Podium Selatan, Bgn. SSAAS, 40626 Shah Alam, Selangor.

Mulai : 12 Julai 2022 hingga 02 Ogos 2022

Masa : 9.00 pagi hingga 3.30 petang sahaja


Tarikh tutup tender adalah pada 03 Ogos 2022 Jam 12.00 Tengah Hari.