ADDENDA KADARHARGA MINIMUM BAHAN UTAMA - JKR/DHL/N005/2024

25 Feb 2024 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Langat untuk KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM0.10 – KM0.60 JALAN PANDAN KEMAJUAN A, MUKIM AMPANG, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Dimaklumkan terdapat ralat pada HARGA MINIMUM BAHAN UTAMA YANG DITETAPKAN bagi sebutharga JKR/DHL/N005/2024 (Kerja membaikpulih longkang serta lain-lain kerja berkaitan di KM 0.10 - KM 0.60 Jalan Pandan Kemajuan A, Mukim Ampang, Dalam Daerah Hulu Langat ) seperti berikut:-

1) 600x600mm longkang U (Item 2.1.1) = RM 316.20/m

2)Dinding bata campuran pasir dan simen (Item 2.1.3) = RM 110.00/m2

3) Memecah atau merobohkan konkrit sediada dan membaiki semula mana-mana bahagian yang rosak (Item 2.4.1) = RM 384.70/m3

Dimohon penyebutharga untuk menggunakan kadar HARGA MINIMUM BAHAN UTAMA seperti yang telah dipinda.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan di talian 03-89114163.