Kerja-Kerja Membaik Pulih Apron Bangunan Blok Pentadbiran, Kafeteria, Asrama, Surau, Kuarters E15, Kuarters Blok F, G, Dan H, Di

10 Jul 2024 • Oleh Jabatan Kerja Raya Sabak Bernam untuk KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH APRON BANGUNAN BLOK PENTADBIRAN, KAFETERIA, ASRAMA, SURAU, KUARTERS E15, KUARTERS BLOK F, G, DAN H, DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) SABAK BERNAM, SELANGOR

ADDENDUM NO.1

Terdapat pindaan dalam senarai kuantiti seperti berikut :

  1. Senarai Kuantiti Preliminaries M.S. 1A-2A
  2. Senarai Kuantiti Wang Peruntukan Sementara (WPS) M.S.10A
  3. Ringkasan Harga M.S. 11A
  4. Borang Sebut Harga Kerja Lampiran 6A

Sila ambil perhatian, tarikh tutup sebutharga adalah dipinda daripada 11hb Julai 2024 kepada 12hb Julai 2024(Jumaat) SEBELUM ATAU PADA JAM 12TENGAH HARI.