Cetak
PDKS/KP 400-6/2/5/6 (2019)

MEMBEKALKAN DAN MENGHANTAR BEKALAN ALATULIS KOMPUTER TAHUN 2019 (KATEGORI TONER, CATRIDGE DAN RIBBON UNTUK PENCETAK) BAGI PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PDKS/KP 400-6/2/5/6 (2019)
Tarikh Iklan 19 Aug 2019 - 26 Aug 2019
Tarikh Jual 19 Aug 2019 - 26 Aug 2019
Tarikh Tutup 26 Aug 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Sebut Harga
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Aras Dua (2), Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan.
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

1.           
Sebutharga hendaklah dibuat di atas Borang
Sebutharga (LAMPIRAN Q) yang dilampirkan bersama dokumen ini dan tidak boleh
diceraikan
. Kegagalan berbuat
demikian akan menyebabkan tawaran ditolak.

 

2.           
Penyebutharga dikehendaki berdaftar dengan
Kementerian Kewangan Malaysia dan Kerajaan Negeri Selangor melalui Unit
Perancang Ekonomi Negeri. Pendaftaran tersebut boleh dibuat di alamat berikut :

 

         Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

         UPEN Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

         Tingkat 4, Bangunan SSAAS

         40000 Shah Alam

 

3.           
Tidak ada sebarang pertukaran (selain dari mengisi
tempat kosong yang di kehendaki) boleh dibuat di mana - mana dokumen
disertakan.

 

4.           
Jika ada catatan tambahan hendaklah di buat
berasingan dengan ringkas untuk merujuk ke mana-mana butiran dalam dokumen.

 

5.           
Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor berhak MENOLAK dan MENGGUGURKAN mana-mana Sebutharga yang didapati :

 

a)    Tulisan atau angka-angka yang mengelirukan.

b)    Sukar dibaca dan difahami.

c)    Borang Sebutharga (LAMPIRAN Q) yang tidak lengkap/tidak disertakan.

d)    Tidak mengikut atau melanggar SYARAT-SYARAT
SEBUTHARGA
.

e)    Tidak membuat Sebutharga yang dinyatakan dalam Borang Sebutharga.

f)     Maklumat atau jumlah wang ringgit yang dipertikaikan.

g)    Tidak menulis nama, alamat dan maklumat penyebutharga.

h)    Tulisan dalam pensil.

i)     Pengiraan jumlah yang salah.

j)     Tidak menepati spesifikasi yang diperlukan.

 

6.           
Cecair pemadam tidak dibenarkan untuk membuat
perubahan pada harga/kadar harga. Sebarang perubahan tersebut hendaklah dibuat
dengan memotong yang asal dan menulis yang baru di atasnya dan tandatangan
ringkas pembetulan tersebut.

 

7.           
Penyebutharga hendaklah membaca dan memahami
keseluruhan arahan-arahan di dalam bidang kerja kontrak sebelum mengisi kadar
harga.

 

8.           
Alamat yang ditulis perlulah alamat daftar atau
telah diubah dan pihak pendaftar telah diberitahu berkenaannya.

 

9.           
Sebarang pertanyaan atau masalah hendaklah
menghubungi :

 

Urus Setia Sebut Harga / Bahagian Khidmat Pengurusan

Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor

Kompleks Kerajaan Daerah Kuala Selangor

45000 Kuala Selangor

Selangor Darul Ehsan.

 

Tel     : 03-32891010  Samb.124                        Faks   : 03-32892145

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 020601 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK > BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS > ALAT TULIS ( TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS)

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis