PDKS/KP 400-6/2/5/6 (2019)

MEMBEKALKAN DAN MENGHANTAR BEKALAN ALATULIS KOMPUTER TAHUN 2019 (KATEGORI TONER, CATRIDGE DAN RIBBON UNTUK PENCETAK) BAGI PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR

Label Syarikat Harga
1/14 RM 119,237.00
2/14 RM 111,749.00
3/14 RM 149,007.00
4/14 RM 167,199.00
5/14 RM 170,783.00
6/14 RM 198,334.00
7/14 RM 194,952.00
8/14 RM 179,075.00
9/14 RM 187,998.00
10/14 RM 174,863.00
11/14 RM 146,693.00
12/14 RM 172,106.00
13/14 RM 139,932.00
14/14 RM 172,325.00