MBSJ.KUB.400-5/6/31

CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KEBERSIHAN PERSEKITARAN : i. KOMPLEKS 3K SERDANG RAYA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR ii. DEWAN SERBAGUNA MBSJ SERI KEMBANGAN, SELANGOR

Label Syarikat Harga
1/57 RM 573,439.20
2/57 RM 260,000.00
3/57 RM 855,744.00
4/57 RM 213,822.40
5/57 RM 262,160.80
6/57 RM 0.00
7/57 RM 263,404.80
8/57 RM 219,929.00
9/57 RM 209,941.60
10/57 RM 201,600.00
11/57 RM 358,092.00
12/57 RM 231,774.00
13/57 RM 206,000.40
14/57 RM 206,040.00
15/57 RM 467,608.00
16/57 RM 249,018.16
17/57 RM 256,218.16
18/57 RM 263,418.16
19/57 RM 756,000.00
20/57 RM 709,040.00
21/57 RM 0.00
22/57 RM 267,240.00
23/57 RM 264,340.00
24/57 RM 212,602.00
25/57 RM 214,215.84
26/57 RM 212,821.00
27/57 RM 216,141.60
28/57 RM 0.00
29/57 RM 217,215.60
30/57 RM 343,123.52
31/57 RM 205,844.00
32/57 RM 207,788.00
33/57 RM 207,212.00
34/57 RM 206,928.00
35/57 RM 0.00
36/57 RM 352,632.00
37/57 RM 372,806.96
38/57 RM 400,910.40
39/57 RM 205,986.00
40/57 RM 453,208.00
41/57 RM 458,008.00
42/57 RM 468,136.00
43/57 RM 0.00
44/57 RM 465,208.00
45/57 RM 365,681.60
46/57 RM 635,700.00
47/57 RM 362,592.00
48/57 RM 391,476.00
49/57 RM 305,109.28
50/57 RM 198,744.80
51/57 RM 0.00
52/57 RM 213,658.40
53/57 RM 277,835.92
54/57 RM 270,349.60
55/57 RM 282,564.80
56/67 RM 209,811.76
57/57 RM 212,414.40