PINDAAN TARIKH TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

17 Mar 2022 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Langat untuk KERJA MEMBAIKI LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 4.5 - KM 5.5 JALAN AMPANG - HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI SEBUTHARGA SEPERTI DI BAWAH AKAN  DITUNDA PADA TARIKH BAHARU :-

1) JKR/DHL/N010/2022

KERJA MEMBAIKI LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 4.5 - KM 5.5 JALAN AMPANG - HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

2) JKR/DHL/N011/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PEMBAHAGI JALAN (KERB) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 1.30 JALAN DAGANG, MUKIM AMPANG, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

3) JKR/DHL/N012/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 3.60 - KM 4.60, JALAN PERSIARAN BANGI, MUKIM BANDAR BARU BANGI, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

4)JKR/DHL/N013/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.8 - KM 1.50, JALAN P1A, MUKIM BANDAR BARU BANGI, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

5) JKR/DHL/N014/2022
KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 3.10 JALAN SESAPAN MINANGKABAU, MUKIM BERANANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

6) JKR/DHL/N015/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 3.20 JALAN SESAPAN BATU REMBAU, MUKIM BERANANG, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

7) JKR/DHL/N016/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA RESURFACING SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 4.1 - KM 5.5, JALAN PANGSUN, MUKIM HULU LANGAT, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

8)JKR/DHL/N017/2022
KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 5.00 - KM9.00 JALAN SG. LALANG - SG. LUI, MUKIM HULU LANGAT, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR.

9) JKR/DHL/N018/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT (B23), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

10) JKR/DHL/N019/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SG. RAMAL DALAM (B214), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

11) JKR/DHL/N020/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SG. CHUA (B11), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.


TARIKH BAHARU

Tarikh taklimat dan lawatan tapak : 22 Mac 2022 (Selasa) - 10.00 pagi

Tarikh Jual Sebutharga : 22 Mac 2022 (Selasa)

Tarikh Tutup Sebutharga : 29 Mac 2022 & 30 Mac 2022 


Sekian, terima kasih.