PINDAAN TARIKH TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

17 Mar 2022 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Langat untuk KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SG. RAMAL DALAM (B214), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI SEBUTHARGA SEPERTI DI BAWAH AKAN  DITUNDA PADA TARIKH BAHARU :-

1) JKR/DHL/N010/2022

KERJA MEMBAIKI LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 4.5 - KM 5.5 JALAN AMPANG - HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

2) JKR/DHL/N011/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PEMBAHAGI JALAN (KERB) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 1.30 JALAN DAGANG, MUKIM AMPANG, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

3) JKR/DHL/N012/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 3.60 - KM 4.60, JALAN PERSIARAN BANGI, MUKIM BANDAR BARU BANGI, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

4)JKR/DHL/N013/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.8 - KM 1.50, JALAN P1A, MUKIM BANDAR BARU BANGI, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

5) JKR/DHL/N014/2022
KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 3.10 JALAN SESAPAN MINANGKABAU, MUKIM BERANANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

6) JKR/DHL/N015/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 3.20 JALAN SESAPAN BATU REMBAU, MUKIM BERANANG, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

7) JKR/DHL/N016/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA RESURFACING SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 4.1 - KM 5.5, JALAN PANGSUN, MUKIM HULU LANGAT, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

8)JKR/DHL/N017/2022
KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 5.00 - KM9.00 JALAN SG. LALANG - SG. LUI, MUKIM HULU LANGAT, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR.

9) JKR/DHL/N018/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT (B23), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

10) JKR/DHL/N019/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SG. RAMAL DALAM (B214), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

11) JKR/DHL/N020/2022
KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SG. CHUA (B11), MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.


TARIKH BAHARU

Tarikh taklimat dan lawatan tapak : 22 Mac 2022 (Selasa) - 10.00 pagi

Tarikh Jual Sebutharga : 22 Mac 2022 (Selasa)

Tarikh Tutup Sebutharga : 29 Mac 2022 & 30 Mac 2022