KERJA-KERJA SEBUTHARGA BIL. 17/2017 HINGGA 35/2017 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA LANGAT

10 May 2017 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Langat

RALAT

UNTUK MAKLUMAN DAN PERHATIAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA TELAH DIPINDA DARIPADA 15HB MEI 2017 KEPADA 17HB MEI 2017 PADA PUKUL 12.00 TENGAHARI.