RALAT : PERTUKARAN TARIKH TAKLIMAT, PENJUALAN DOKUMEN & TARIKH TUTUP PETI SEBUTHARGA BAGI KERJA SEPERTI DI BAWAH

16 May 2017 • Oleh Majlis Perbandaran Klang

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 15hb. Mei 2017, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebutharga

1. MPK 600-9/2/101 JTR

2. MPK 600-9/2/100 JTR

3. MPK 600-9/2/102 JTR

4. MPK 600-9/2/103 JTR

5. MPK 600-9/2/104 JTR

6. MPK 600-9/3/60 JTR

7. MPK 600-9/3/61 JTR

8. MPK 600-9/3/62 JTR

                                                                                                                    TARIKH ASAL                            TARIKH SEBENAR

PERTUKARAN TARIKH TAKLIMAT                    19/05/2017                    23/05/2017

PERTUKARAN TARIKH JUAL                               23/05/2017                   25/05/2017

PERTUKARAN TARIKH TUTUP PETI                   29/05/2017                   31/05/2017