RALAT - ARAHAN AM KEPADA PEMBEKAL

28 Jun 2018 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk CADANGAN PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERISIAN DAN APLIKASI SISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIF (EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM - EIS) BAGI TEMPOH 18 BULAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

RALAT PADA MUKASURAT 6,

ARAHAN AM KEPADA PEMBEKAL ADALAH BAGI PERKARA BERIKUT:-


Perkara 1.1

TENDER ini adalah bagi CADANGAN PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH   DAN MENYELENGGARA PERISIAN DAN APLIKASI SISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIF (EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM - EIS) BAGI TEMPOH 18 BULAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.