RALAT PERTUKARAN TARIKH TAKLIMAT & JUAL DOKUMEN SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN I

1 Oct 2018 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGURUSAN BACKUP DAN SERVER PENDUA BAGI KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KLANG.

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 27hb. September 2018, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebut harga : MPK 400-10/2/31

KERJA-KERJA PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGURUSAN BACKUP DAN SERVER PENDUA BAGI KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KLANG.

                                                           ASAL                           BARU

TARIKH TAKLIMAT  :-                 03/10/2018                 05/10/2018         

TARIKH JUAL DOKUMEN :-       05/10/2018                 09/10/2018       

TARIKH TUTUP PETI :-               11/10/2018                 15/10/2018


SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH