RALAT PERTUKARAN LOKASI TAKLIMAT BAGIKERJA-KERJA PEMBEKALAN KASUT PEMBANTU AWAM MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2019.

18 Dec 2018 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PEMBEKALAN KASUT PEMBANTU AWAM MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2019.

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 17hb. Disember 2018, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebut harga : MPK 300-2/2/28

KERJA-KERJA PEMBEKALAN KASUT PEMBANTU AWAM MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2019.

                                                        ASAL                                                      BARU

LOKASI TAKLIMAT  :-        MINI AUDITORIUM       AUDITORIUM RAJA ISMAIL, BANGUNAN UTAMA                                                                                                 MAJLIS PERBANDARAN KLANG.                           

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH