RALAT: ADDENDA BQ UNTUK PANEL 3, PANEL 4, PANEL 7, PANEL 10, PANEL 12, PANEL 13, PANEL 14, PANEL 15

14 Jan 2019 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) bertarikh 9hb. Januari 2019, adalah dimaklumkan bahawa terdapat Addenda no.1 pada senarai kuantiti pada dokumen sebutharga seperti di bawah:- 

No. Sebutharga/ Tajuk Kerja :

MBPJ/SH/K/003/2019(PANEL 3)- TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 22 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 57)

MBPJ/SH/K/004/2019 - (PANEL 4) -  TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 22 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 57)


MBPJ/SH/K/007/2019 - (PANEL 7) - TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 23 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 58)

MBPJ/SH/K/010/2019 - (PANEL 10) - TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 23 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 59)


MBPJ/SH/K/012/2019 - (PANEL 12) - TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 24 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 58)

MBPJ/SH/K/013/2019 - (PANEL 13) - TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 24 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 71)

MBPJ/SH/K/014/2019 - (PANEL 14) - TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 24 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 58)

MBPJ/SH/K/015/2019 - (PANEL 15) - TARIKH TUTUP DILANJUTKAN SEHINGGA 24 JANUARI 2019

(ADDENDA BQ MS: 58)


*NOTA:-

ADDENDA BQ BARU BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN SEBUTHARGA TERSEBUT .

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH