[RALAT] TARIKH TUTUP SEBUTHARGA 01/2019 YANG BARU ADALAH PADA 22/01/2019 (SELASA)

15 Jan 2019 • Oleh Jabatan Kerja Raya Kuala Selangor

NO.SEBUTHARGA : 01/2019


RALAT : TARIKH TUTUP SEBUTHARGA


'-Terdapat perubahan pada tarikh tutup sebutharga ASAL iaitu pada 21/01/2019 (ISNIN) kepada tarikh tutup sebutharga BARU pada 22/01/2019 (SELASA)

'- Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta bertulis nombor rujukan sebutharga di sebelah penjuru kiri sampul tersebut dan  dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Pejabat JKR Daerah Kuala Selangor, Jalan Kemajuan, 45000 Kuala Selangor pada 22 JANUARI 2019 (SELASA) sebelum jam 12.00 tengahari dan sekiranya berlaku sebarang kelewatan, sebutharga tidak akan diterima.