RALAT

4 Mar 2019 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Hulu Selangor untuk Kerja-Kerja Membaikpulih Sebahagian Jalan Pertanian Genting Malek Di Mukim Batang Kali, Hulu Selangor

DIMAKLUMKAN BAHAWA TERDAPAT KESILAPAN TAJUK PADA BORANG 'BQ' SEBUTHARGA INI. OLEH YANG DEMIKIAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA INI DILANJUTKAN KEPADA 7 MAC 2019 ( KHAMIS ). 

KONTRAKTOR YANG TELAH HADIR TAKLIMAT DAN BELUM MUAT TURUN BOLEH BERBUAT DEMIKIAN SEHINGGA 7 MAC 2019.

BAGI KONTRAKTOR YANG TELAH MENGHANTAR DOKUMEN SEBUTHARGA YANG ASAL, TIDAK PERLU MEMUAT TURUN DOKUMEN BARU DAN PINDAAN TAJUK AKAN DIBUAT OLEH PIHAK JABATAN.

SEBARANG KESULITAN ADALAH AMAT DIKESALI.

TERIMA KASIH.