KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN COMPRESSOR NOMBOR 2 UNTUK CHILLER NOMBOR 1 TERMASUK KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS PEJA

12 Apr 2019 • Oleh Pejabat Daerah Petaling untuk KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN COMPRESSOR NOMBOR 2 UNTUK CHILLER NOMBOR 1 TERMASUK KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN DAERAH PETALING

RALAT

NO SEBUTHARGA: PDP / SH / 15 / 2019


Adalah dimaklumkan bahawa terdapat kesalahan pada dokumen sebutharga di atas pada muka surat 17.


Kontraktor adalah diminta untuk mengemukakan bank statement bagi bulan Disember 2018, Januari 2019 dan Februari 2019.                                                                  MAKLUMAT PENYEBUTHARGA

 

A.   MAKLUMAT AM / LATAR BELAKANG PENYEBUTHARGA

(Maklumat perlu diisi dengan lengkap. Lampiran hanya dibenarkan sekiranya ruangan tidak mencukupi)

1

Nama

 

 

2

Alamat Berdaftar

 

 

 

 

 

 

3

No. Telefon

 

No. Faks

 

 

4

No. Pendaftaran SSM

 

Tarikh Tamat

 

B.   MAKLUMAT PENDAFTARAN DENGAN CIDB / PKK

(Sila sertakan salinan sijil-sijil pendaftaran yang diakui sah)

1

No. Pendaftaran CIDB

 

Tarikh Mula

 

 

Tarikh Tamat

 

 

2

Gred

 

3

Kategori

 

4

Pengkhususan

 

5

Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)

 

Dari

(Jika Bumiputera)

 

Hingga

(Jika Bumiputera)

 

6

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

ADA / TIADA

Dari

 

Hingga

 

C.   KEDUDUKAN KEWANGAN PENYEBUTHARGA

(Sila sertakan penyata bank yang DIAKUI SAH bagi bulan DISEMBER 2018, JANUARI 2019 DAN FEBRUARI 2019 Penyata bank selain bulan-bulan yang dinyatakan tidak akan diambil kira)

1

Nama Bank

Cawangan

No. Akaun

I

 

 

 

II