PERUBAHAN TAJUK SEBUTHARGA

14 May 2019 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling untuk KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SG. DAMANSARA DI CH 5800.00 BERHAMPIRAN MSU, SEKSYEN 13, BAGI MENGURANGKAN RISIKO BANJIR DAERAH PETALING.

NO SEBUTHARGA

JPS/N/PTG/P13/33/2019(SH)


TAJUK ASAL

KERJA - KERJA PEMBAIKAN TEBING SG DAMANSARA DI CH 5800.00 DAN KERJA - KERJA BERKAITAN LAIN BERHAMPIRAN MSU SEKSYEN 13 SHAH ALAM DAERAH PETALINGTAJUK BARU

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SG. DAMANSARA DI CH 5800.00 BERHAMPIRAN MSU, SEKSYEN 13,

BAGI MENGURANGKAN RISIKO BANJIR DAERAH PETALING.

KERJA-K