MDKL/JKP/03/SH.29 - CADANGAN BAGI PEMBANGUNAN MODUL PARKIR DAN KOMPAUN KENDERAAN SISTEM CLASS MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT.

5 Dec 2019 • Oleh Majlis Daerah Kuala Langat untuk MDKL/JKP/03/SH.29 - CADANGAN BAGI PEMBANGUNAN MODUL PARKIR DAN KOMPAUN KENDERAAN SISTEM CLASS MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT.

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Daerah Kuala Langat bertarikh 22hb. november 2019, adalah dimaklumkan bahawa terdapat Addenda Mo.1 pada  senarai kuantiti pada dokumen sebutharga seperti di bawah:-

No. Sebut harga : MDKL/JKP/03/SH.29

CADANGAN BAGI PEMBANGUNAN MODUL PARKIR DAN KOMPAUN KENDERAAN SISTEM CLASS MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT..


*NOTA:-ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN SEBUTHARGA TERSEBUT YANG BERTAJUK ADDENDA SENARAI KUANTITI.

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH