ADDENDA PADA SEBUT HARGA JAI.SEL.BKP/01/053/6/1 (2020-A)

31 Jan 2020 • Oleh Jabatan Agama Islam Selangor

Penyebut harga diminta memuat turun dokumen sebut harga yang baru untuk sebut harga JAI.SEL.BKP/01/053/6/1 (2020-A)

- Terdapat perubahan maklumat pada muka surat 37 dan 39